Ο κανονισμός που ακούει στο όνομα νόμος

Από την 1/1/2017 τίθεται σε λειτουργία κανονισμός για τα drones και τους χρήστες τους. Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να ισχύει, γιατί δεν βασίζεται σε κάποιον νόμο. Την πεποίθηση αυτή όμως διαψεύδει το Ν.δ. 714/1970 σύμφωνα με το οποίο παραχωρούνται εξουσίες στον διοικητή της ΥΠΑ να εκδίδει επιμέρους κανονισμούς που αφορούν την λειτουργία της υπηρεσίας και τυχόν ρυθμίσεις που αφορούν πτητικά συστήματα.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο κανονισμός αυτός, έχει προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες των drones και όπως είναι αυτονόητο, προκαλεί καταιγισμό ερωτημάτων.  

  • Τι προδιαγραφές πρέπει να πληροί κάποιος για να πάρει την άδεια χειριστή;
  • Πού μπορεί να βγάλει άδεια χειριστή για επαγγελματική χρήση;
  • Με τον όρο όμως «επαγγελματική χρήση» τι ακριβώς εννοείται;
  • Το παράβολο το οποίο πρέπει να πληρώσει ένας χρήστης drone, πού το πληρώνει και γιατί;
  • Ποιος εκπαιδεύει τους χρήστες και πού πιστοποιείται ο εκπαιδευτής;
  • Πώς γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή του σχεδίου πτήσης; Υπάρχει διαθέσιμο το application;
  • Μπορεί η ΥΠΑ να γνωρίζει αν η δήλωση είναι ακριβής;
  • Αν η περιοχή της πτήσης δεν καλύπτεται από σύνδεση internet, ο χρήστης απαλλάσσεται από την υποβολή σχεδίου πτήσης, ή απλά δεν μπορεί να πετάξει;

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που πολλοί χρήστες drone ορθώς θα έχουν και αυτό γιατί υπάρχουν αρκετές ασάφειες, οι οποίες είναι αδύνατο να διευκρινιστούν σε διάστημα δυο εβδομάδων. Η εφαρμογή ενός ελλιπούς και αόριστου κανονισμού μόνο σύγχυση μπορεί να προκαλέσει, όχι μόνο στους χρήστες αλλά και στην ίδια την ΥΠΑ, η οποία θα καλείται να δίνει απαντήσεις στα αναρίθμητα -και ως τώρα αναπάντητα- ερωτήματα τους. Όλα λοιπόν οδηγούν στην εκτίμηση ότι η καλύτερη δυνατή λύση είναι η προσωρινή αναστολή του κανονισμού μέχρι να αποσαφηνιστούν τα θολά σημεία και να τεθούν σε λειτουργία οι απαραίτητοι μηχανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης.