Ο νέος κανονισμός με μία ματιά

Διαβάσαμε προσεκτικά το νέο κανονισμό πτήσης drones και σας παρουσιάζουμε με μία ματιά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως χειριστές drones. 

Για λόγους απλοποίησης, απομονώσαμε την κυριότερη και πιο διαδεδομένη εμπορικά κατηγορία που είναι αυτή που ο κανονισμός ονομάζει "Ανοιχτή κατηγορία" και αφορά τα drones με βάρος μέχρι 25 κιλά. 

Ο νομοθέτης ουσιαστικά εφαρμόζει ένα διαχωρισμό που δεν έχει να κάνει τόσο με τις πτητικές ικανότητες του drone, αλλά περισσότερο με τη χρήση του. Αν δηλαδή είναι ερασιτεχνική, ή επαγγελματική. Αν δηλαδή ο κάτοχος/χειριστής, αποκομίζει εισόδημα από τη χρήση του.

 

Μέγιστο ύψος πτήσης 120 μέτρα (400 ft)

Μέγιστη απόσταση 500 μέτρα (Visual Line Of Sight)

 

 ΕπαγγελματίεςΕρασιτέχνες
  Καταχώρηση στο Μητρώο UAV  ΝΑΙΝΑΙ
  Ασφάλεια  ΝΑΙΟΧΙ
  Καταχώρηση στο Μητρώο Χειριστή  ΝΑΙ*ΝΑΙ
  Πινακίδα με σειριακό αριθμό  ΝΑΙ ΝΑΙ 
  Πτήση πάνω από ανθρώπους  ΝΑΙ**ΟΧΙ 
  Καταχώρηση Σχεδίου Πτήσης  ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

*    Προυποθέσεις: Άνω των 18 ετών, Ποινικό Μητρώο, Ασφαλιστήριο, Παράβολο, Πιστοποίηση από Υ.Π.Α.

**  Με ειδική άδεια και μηχανισμούς προστασίας (πχ αλεξίπτωτο)