Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση

djipng

Όροι Εγγύησης

H DJI συμφωνεί να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει ένα προϊόν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω. Εάν το πρόβλημα δεν καλύπτεται από την Υπηρεσία Εγγύησης DJI, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε για το κόστος της παράδοσης επιστροφής και τη δοκιμή του προϊόντος στο εξουσιοδοτημένο εργαστήριο.

Μετά τον έλεγχο θα ενημερωθείτε για τη διάγνωση και τη διαδικασία επισκευής. Τυχόν κόστος που θα προκύψει για την επισκευή, θα αφορά μόνο τα μέρη που χρήζουν επισκεύης ή αντικατάστασης.

Η Υπηρεσία Εγγύησης καλύπτει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε μη φυσιολογική ή μη εξουσιοδοτημένη μεταχείριση, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή και το βιβλίο οδηγιών χρήσης.
 2. Δεν πρέπει στο προϊόν να έχει πραγματοποιηθεί μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση, η τροποποίηση, ή εγκατάσταση υλικού ή λογισμικού.
 3. Δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί οι ετικέτες των προϊόντων, Serial Numbers, δείκτες υγρασίας & παραβίασης, κλπ.
 4. Υπάρχει διαθέσιμη έγκυρη απόδειξη αγοράς, η οποία πιστοποιεί την αγορά του προϊόντος εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών*.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από την Υπηρεσία εγγύησης DJI:

 1. Σπασίματα, ρωγμές ή ζημιές που προκλήθηκαν από πτώση, ή πρόσκρουση.
 2. Ζημιές που προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, την αποσυναρμολόγηση, το άνοιγμα του κελύφους ή επιμέρους τμημάτων.
 3. Ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη εγκατάσταση, εσφαλμένη χρήση ή λειτουργία που δεν είναι σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες ή εγχειρίδια.
 4. Ζημιές που προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
 5. Ζημιές που προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των κυκλωμάτων, αναντιστοιχία ή κακή χρήση της μπαταρίας και φορτιστή.
 6. Ζημιές που προκλήθηκαν από πτήσεις που δεν ακολουθούν τις συστάσεις του εγχειριδίου οδηγιών και τους κανόνες ασφαλείας.
 7. Ζημιές που προκλήθηκαν από λειτουργία σε κακές καιρικές συνθήκες (δηλαδή ισχυρός άνεμος, βροχή, καταιγίδα άμμο / σκόνη, κ.λπ.)
 8. Ζημιές που προκλήθηκαν από τη λειτουργία της μονάδας σε ένα περιβάλλον με ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (κοντά σε πύργους ραδιοφωνικής μετάδοσης, καλώδια υψηλής τάσης, υποσταθμούς, κ.λπ.).
 9. Ζημιές που προκλήθηκαν από τη λειτουργία της μονάδας με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές βάρος απογείωσης, όπως καθορίζεται από τις οδηγίες χρήσης.
 10. Ζημιές που προκλήθηκαν από προβλήματα αξιοπιστίας ή συμβατότητας κατά τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων τρίτων κατασκευαστών.
 11. Ζημιές που προκλήθηκαν από τη λειτουργία της μονάδας με χαμηλά φορτισμένη ή ελαττωματική μπαταρία.

Βασικές πληροφορίες για την Υπηρεσία Εγγύησης

 1. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τα έξοδα αποστολής του προϊόντος, ή την μεταφορά του προϊόντος προς το service.
 2. Το τεχνικό προσωπικό στο κέντρο εξυπηρέτησης after-sales θα εξετάσει το επιστρεφόμενο προϊόν ώστε να εντοπίσει το πρόβλημα. Αν πρόκειται για ένα πρόβλημα ποιότητας, θα αναλάβει το κόστος ελέγχου, τα υλικά και την εργασία.
 3. Αν από τη διάγνωση προκύψει ότι το προϊόν δεν καλύπτεται από την Υπηρεσία Εγγύησης DJI (βλ. Όροι Εγγύησης), ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει το κόστος της επισκευής και επιστροφής, πριν από την επισκευή του προϊόντος.

Ο πελάτης θα ενημερωθεί εκ των προτέρων για το κόστος και την ανάλυσή του.

 1. Οι πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στο προϊόν, μπορεί να χαθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν από την αποστολή στο κέντρο εξυπηρέτησης.

*  Οι μπαταρίες έχουν εγγύηση 12μήνες ή 200 κύκλους φόρτισης (όποιο συμπληρωθεί πρώτο).
    Οι κάμερες έχουν εγγύηση 12μήνες